SafeControl

System zarządzania skrytkami depozytowymi

Kompatybilność systemu

SafeControlSystem jest w pełni kompatybilny z mechanicznymi skrytkami typu SafeStore 2000C produkcji Gunnebo, i nie wymaga żadnych zmian w ich konstrukcji. Jego zastosowanie umożliwia przekształcenie tradycyjnego rozwiązania skrytek depozytowych (z dostępem mechanicznym) w nowoczesny, samoobsługowy system o szerokich możliwościach konfiguracji oraz pełnej administracji skrytkami. SiećMożliwość przeglądu online, pokazuje każdą pojedynczą instalację podłączoną do sieci. Funkcja ta pozwala centrali na dostęp do informacji o wszystkich skrytkach, zarówno w kraju jak i za granicą.

Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym

Każda stacja robocza z oprogramowaniem SafeControl Professional dostarcza dokładne, co do sekundy analizy statystyczne dla każdej skrytki depozytowej w sieci. Wykresy i tabele mogą być generowane, aby dostarczyć szybki i przejrzysty przegląd działania, pomagając poprawić obsługę klienta.

Łatwiejsze wynajmowanie skrytek

Aby wspomóc proces wynajmowania, SafeControl Professional dostarcza w czasie rzeczywistym informacji o wielkości, lokalizacji oraz dostępności wszystkich skrytek. Podczas wynajmowania, klient może zobaczyć graficzną reprezentację skarbca i wybrać dostępną skrytkę.

Zarządzanie dostępem

SafeControl jest bardzo bezpiecznym systemem, aby zapobiec dostępowi niepowołanych osób. Administrator może przypisać poziom dostępu, określający dokładnie, które części systemu mają być dostępne, dla jakich członków personelu.

image