Retail

Optymalizuj procesy zarządzania gotówką, skróć czas poświęcany na obsługę gotówki, zmniejsz manko i popraw bezpieczeństwo swojego personelu oraz klientów.

Retail

Optymalizacja procesów zarządzania gotówką

Badania przeprowadzone przez niezależne firmy dowiodły, że w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, kwoty gotówki znajdujące się w obiegu zwiększają się, podczas, gdy częstotliwość wykonywania operacji gotówkowych pozostaje w zasadzie na niezmienionym poziomie. Jednak, bezpieczeństwo obiegu gotówkowego stanowi problem, zwłaszcza w sklepach sprzedaży detalicznej. W związku z powyższym kluczowe staje się zoptymalizowanie procesów zarządzania gotówką.


Gotówka

Zmniejszenie liczby godzin spędzonych na obsłudze gotówki, zmniejszenie strat pieniężnych poprzez stworzenie skutecznego procesu obsługi gotówki na miejscu, z jednoczesną poprawą bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i klientów.  

Towary

Zmniejszenie zewnętrznego i wewnętrznego manka oraz utrzymanie zapasów w magazynie na odpowiednim poziomie  

Ludzie

Złożoność zachowań ludzkich oraz zwalczanie kradzieży bez narażnia personelu sklepu, przy równoczesnej optymalnej dostępności produktów.  


Po wdrożeniu procesu zarządzania gotówką poprawie ulega dostęp pracowników do stref zastrzeżonych.