Przemysł oraz obszary wysokiego ryzyka

Ochrona osób, obiektów i mienia obejmujących bezpieczeństwo wejścia, wykrywanie włamań i monitoring.

Przemysł oraz obszary wysokiego ryzyka

Zintegrowany system ochrony ludzi oraz obiektów

Stwórz wielowarstwowy obszar ochrony w obrębie dużego obszaru przy wejściach na dany teren oraz wewnątrz wyznaczonego obszaru. Zastosowanie zintegrowanych rozwiązań bezpieczeństwa pozwala na monitorowanie osób i pojazdów oraz ułatwia wykrywanie włamań i nadzór wideo.

Obiekty nuklearne, energetyczne i chemiczne

Elektrownie są otoczone rozległym terenem, który musi być właściwie zabezpieczony przed nieuprawnionymi osobami. Kontrola dostępu jest tutaj szczególnie istotna, aby zapewnić ochronę tak istotnego obiektu. Elektrownie poddawane są następującym zagrożeniom: wypadki, akty wandalizmu, kradzież oraz sabotaż.

Obiekty wojskowe

Ochrona perymetryczna terenu oraz kontrola dostępu mają zapewnić właściwy poziom zabezpieczenia zarówno obiektów jak i personelu wojskowego.

Obiekty przemysłowe

Zarządzanie dostępem dla pracowników oraz kontrolowanie przepływu osób z zewnątrz (w tym dostawców) jest istotne również w przypadku obiektów przemysłowych. Zastosowanie urządzeń Gunnebo pozwala na wytyczenie specjalnych obszarów, które można w łatwy sposób kontrolować i monitorować przed nieautoryzowanym wejściem osób postronnych.