CIT

Poprawa efektywność i skuteczności działania systemu obrotu gotówką oraz optymalizacja procesów pieniężnych.

CIT

Popraw skuteczność systemu obrotu gotówką i pomóż swoim klientom w optymalizacji procesów pieniężnych

Gunnebo oferuje rozwiązania pomagające firmom konwojenckim w utrzymaniu właściwego poziomu zabezpieczenia gotówki podczas jej transportu do miejsca docelowego.  


Centra gotówkowe CIT

Centrum gotówkowe jest obszarem szczególnego ryzyka. Przywóz, liczenie, sortowanie, przechowywanie czy dostarczanie monet, banknotów oraz kosztowności wymaga wysokiego poziomu ochrony wewnętrznej oraz zewnętrznej. Pod tym względem bezpieczeństwo jest elementem kluczowym.


W tym zakresie rozwiązania oferowane przez Gunnebo są kompleksowe i zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapobiegać włamaniom, chronić liczarnie oraz sortownie gotówki przed ewentualnymi atakami oraz zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Urządzenia Gunnebo pozwalają kontrolować i zarządzać złożonymi procesami obiegu gotówki, przyczyniają się również do regulowania dostępu do poszczególnych obszarów obiektu osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia.