Odpowiedzialność korporacyjna

Odpowiedzialność korporacyjna koncernu Gunnebo dotyczy w szczególności budowania trwałych relacji biznesowych przy równoczesnym minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 

Ochrona środowiska

Jako członek grupy Gunnebo stosujemy politykę grupy w zakresie ochrony środowiska. Działania Gunnebo charakteryzują się holistycznym podejściem w dużym stopniu uwzględniającym kwestie ochrony środowiska. W naszej codziennej działalności promujemy ochronę zdrowia, systematycznie usprawniamy nasze działania w zakresie ochrony środowiska, ograniczamy wpływ naszej działalności na środowisko naturalne i staramy się oszczędnie wykorzystywać źródła surowców. 

Odpowiedzialny pracodawca

W koncernie Gunnebo zatrudnionych jest 6,000 osób na całym świecie.

Jako globalny pracodawca mamy obowiązek: 

przestrzegać praw naszych pracowników
zapewnić bezpieczne i przyjazne miejsce pracy każdemu pracownikowi
zapewnić warunki pracy, które nie będą dyskryminować żadnej z zatrudnionych osób
promować rozwój umiejętności pracowników


Kodeks postępowania

Kodeks postępowania firmy Gunnebo stał się fundamentem naszej działalności. Ustanawia on wytyczne dotyczące sposobu postępowania zarówno wewnątrz firmy Gunnebo jak i na zewnątrz – w stosunku do naszych klientów, dostawców i społeczeństwa.

Skontaktuj się z nami