Klient
Hanover Savings Bank
Lokalizacja
Hanower, Niemcy
Wymagane rozwiązanie
Automatyczne skrytki depozytowe
Wykorzystany produkt
Gunnebo SafeStore Auto
Optymalizacja procesów administracyjnych

„SafeStore Auto ostatecznie zastąpi w naszych bankach wszystkie tradycyjne skrytki depozytowe”.


O kliencie:
Po przeprowadzeniu fuzji oddziałów położonych w miastach i na obszarach wiejskich w roku 2003 Hanover Savings Bank przyjrzał się dokładnie wszystkim oferowanym przezeń rozwiązaniom. W tamtym czasie bank posiadał ogółem 48 tys. skrytek depozytowych, z których korzystało 28 tys. klientów. Te liczby dały impuls do zmian – bank podjął decyzję o inwestycji w aktywny rozwój tego obszaru działalności i stopniowe unowocześnianie swoich systemów depozytowych.

Wyzwanie:
Ponieważ przed fuzją każdy oddział banku sam decydował o rodzaju oferowanych skrytek depozytowych, Hanover Savings Bank musiał zmierzyć się z różnorodnością technologii dostępnych w placówkach. Ich procesy administracyjne nie były wówczas znormalizowane, a w wielu oddziałach personel musiał poświęcać dużo czasu na obsługę nieautomatycznych skrytek depozytowych. 

Karl-Heinz Mensing, zastępca menedżera organizacyjnego w Hanover Savings Bank, podsumował wyzwanie, z którym przyszło się zmierzyć bankowi słowami: „Biznes już istnieje – teraz musimy go rozwijać, optymalizując procesy i oferując klientom lepszą obsługę”.

Zaproponowane rozwiązanie:
Zarząd banku podjął decyzję o stopniowym zastępowaniu tradycyjnych skrytek depozytowych urządzeniami SafeStore Auto, które miały odtąd stać się standardowym rozwiązaniem oferowanym we wszystkich oddziałach. Spośród 98 systemów depozytowych wykorzystywanych przez bank aż 55 zostało przekształconych w systemy SafeStore Auto, co oznacza, że w pierwszym etapie inwestycji 17 tys. skrytek tradycyjnych zastąpiono automatycznymi skrytkami depozytowymi. W każdym z tych przypadków zainstalowane zostało oprogramowanie SafeControl, które ułatwiło korzystanie ze skrytek klientom, jak również uprościło pracę personelu. Dzięki temu centrala banku uzyskała również dużo bardziej przejrzysty wgląd w poziom wydajności i stopień wykorzystania skrytek.

Korzyści:
W każdym z oddziałów wykorzystujących rozwiązanie SafeStore Auto odnotowano redukcję zaangażowania pracowników w procesy depozytowe z poziomu 20% do niemal 0% – udział pracowników w deponowaniu przedmiotów wartościowych przez klientów ani nadzór personelu nad depozytami nie są już po prostu konieczne. Bank skorzystał również na optymalizacji procesów administracyjnych. Zaobserwowano także ogólny wzrost w wykorzystaniu skrytek depozytowych, zwłaszcza w obszarach, w których większość klientów bankowych stanowią przedsiębiorcy – tam wskaźnik wykorzystania przekroczył 80%.

Co więcej, dzięki oprogramowaniu SafeControl możliwe jest gromadzenie danych na potrzeby archiwizacji umów wynajmu, jak również przeprowadzania analizy finansowej czy audytu wewnętrznego. Funkcja monitorowania automatycznie zgłasza problemy centrali, co daje możliwość szybkiej reakcji pracowników serwisu. W efekcie skrytki depozytowe SafeStore Auto zachowują niezwykle wysoką dostępność i funkcjonalność.

System automatycznych skrytek depozytowych SafeStore Auto okazał się mieć jeszcze jedną ważną zaletę: elastyczność instalacji. Skrytki zamontowano w nowych oraz wyremontowanych placówkach, a w kilku przypadkach przeniesiono z oddziału do oddziału. W każdej z placówek dobrano odpowiedni model urządzenia o najwłaściwszym poziomie zabezpieczeń. Ponadto system skrytek depozytowych SafeStore Auto średnio wymagał wykorzystania zaledwie 55-60% powierzchni, którą zajmowały skrytki tradycyjne. Umożliwiło to oszczędności zwłaszcza w placówkach położonych w mieście, gdzie koszty czynszu są wyższe.