Free Airport Security Guide: One ID

Learn how One ID can improve airports operational efficiency as well as improve the travellers customer experience.

Nasza oferta

Kontrola dostępu
Sejfy, szafy i skarbce
Systemy obsługi gotówki
Zabezpieczenia elektroniczne

Obszary działalności

Lotnisko

Zwiększ mobilność pasażerów, przy zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Rozwiązania kontroli dostępu dla banku

Bank

Chroń aktywa i inwestycje, zapewnij bezpieczny przepływ gotówki, ogranicz ryzyko ataku na personel banku, przy zachowaniu koncepcji "otwartego banku".

CIT

Poprawa efektywność i skuteczności działania systemu obrotu gotówką oraz optymalizacja procesów pieniężnych.

Budynki publiczne i komercyjne

Zarządzanie i kontrola przepływem osób poprzez bramki kontroli dostępu.

Przemysł oraz obszary wysokiego ryzyka

Ochrona osób, obiektów i mienia obejmujących bezpieczeństwo wejścia, wykrywanie włamań i monitoring.

Metro

Zwiększ mobilność pasażerów, przy zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Retail

Optymalizuj procesy zarządzania gotówką, skróć czas poświęcany na obsługę gotówki, zmniejsz manko i popraw bezpieczeństwo swojego personelu oraz klientów.

Biznes już istnieje – teraz musimy go rozwijać, optymalizując procesy i oferując klientom lepszą obsługę

Karl-Heinz Mensing, zastępca menedżera organizacyjnego w Hanover Savings Bank